Media Masters 2020: Special Effects Make-up H.E.N.K.

3D-modellen, 3D-prints en elektronica voor robot H.E.N.K

In samenwerking met Stephan Vos Art + Design is gewerkt aan de special effects make-up voor de robot H.E.N.K. in de nieuwste jaargang van het educatieve en interactieve spel Media Masters 20/21.

Deze serious game voor kinderen uit basisschoolgroepen 7 en 8 bestaat uit een spannende videoserie met daaraan gekoppeld opdrachten die met de hele klas moeten worden uitgevoerd. Het doel van de serie is basisschoolkinderen meer bewust te maken van de kansen en gevaren van (digitale) media. Het leert ze kritisch om te gaan met onderwerpen als online pesten, sociale media, nepnieuws, reclame en veilig internetgebruik.

In de serie van 2020 is een belangrijke rol weggelegd voor de Hyper-mechanische Electro-Neurale Kennisrobot: H.E.N.K. Voor de make-up die de acteur Duncan Meijering draagt om omgetoverd te worden tot de robot H.E.N.K. is door Foxworks het ontwerp van de mechanische onderdelen gemaakt en is de elektronica ontworpen, geprogrammeerd en ingebouwd. De siliconen protheses zijn gesculpt en gegoten door Stephan Vos. In deze silicone protheses zijn de diverse hardplastic onderdelen ingebed die door Foxworks zijn vervaardigd.

De make-up bestaat uit een aantal losse prothesedelen. In het centrale deel zijn een cartridge slot, die als een kam midden op het hoofd van de acteur staat, en een aansluitpunt op het achterhoofd opgenomen. In het aansluitpunt past een stekker die vanaf het plafond naar beneden komt en de robot van energie voorziet. Over de oren van de acteur zijn twee losse prothesedelen geplaats met oorschelpen. De porthesedelen worden verbonden met gebogen klemmen.

Alle hardplastic onderdelen zijn gemodelleerd in SolidWorks en ge-3d-print op een SLA (hars) printer. In de schaaldelen van de onderdelen zijn LED-strips en LED-ringen ingebouwd die de ‘hartslag’ van de robot aangeven. De LEDs worden aangestuurd vanuit een controleboxje met daarin een Arduino. Deze is met een lange USB-kabel verbonden met de prothese en kan zo buiten beeld worden bediend om de kleur en de snelheid waarmee de LEDS oplichten aan te sturen. Op deze manier worden de verschillende emotionele staten van H.E.N.K. geïllustreerd.


Gecategoriseerd onder:

productontwerp